top of page

Håndtering av personopplysninger

TorseVita UAB (WSI), behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelsen din, samt bygge en interesseprofil.

Denne benyttes for å tilpasse sidevisninger på våre nettsider med henblikk på økt relevans for deg. Opplysningene og interesseprofilen danner også grunnlag for å kunne kontakte deg, samt formidle informasjon og tilbud. Vi vil kun formidle slik informasjon på e-post hvis du har takket JA til dette.

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss, samt registrerer dine bevegelser på våre nettsider og bruken av våre tjenester. Du kan når som helst oppdatere dine interesser eller velge å ikke motta mer informasjon fra WSI på vår abonnementside. Her kan du også be om å få slettet denne typen personopplysninger, samt trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger til formål beskrevet over.

Hvis du ikke har besøkt WSI´s nettsider eller vist noen form for interesse for informasjonen vi har sendt deg i løpet av siste 24 måneder, vil dine personopplysninger bli slettet.

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre  IT systemer. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene. Noen av disse eksterne tredjepartene er lokalisert i land utenfor EU/EØS området, der TorseVita garanterer at det finnes lovlig grunnlag  for overføring av dine personopplysninger til tredjeparter etablert i slike land, enten via Privacy Shield eller EU Model Clauses.  Cobiro er et eksempel på en slik tredjepart som blant annet er lokalisert i  USA og som WSI benytter som leverandør av markedsføringsverktøyet Google AdWords (profiling verktøy).  

Ikke nøl med å ta kontakt med oss på mg@visma.com for å få mer informasjon om våre underleverandører og dokumentasjon i denne forbindelse,  eller dersom du har andre spørsmål til hvordan TorseVita behandler dine personopplysninger.

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har også en rett til dataportabilitet, samt at TorseVita sin behandling av dine personopplysninger kan innklages til datatilsynet.

 

Du finner mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i vår personvernerklæring.

bottom of page