top of page

Personvernerklæring

TorseVita konsernet og dets datterselskaper (WSI) respekterer privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte dine personopplysninger.

TorseVita er et europeisk konsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. TorseVita leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter (Kunder) i Europa. TorseVita´s hovedkontor ligger i Vilnius og TorseVita-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR).

 

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, Data Protection Officer (DPO).

bottom of page