top of page

Personvernerklæring

WSI konsernet og dets datterselskaper (WSI AS) respekterer privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte dine personopplysninger.

WSI er etkonsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. WSI AS leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter (Kunder) i Europa. WSI AS hovedkontor ligger i Oslo og WSI-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR).

 

Alle strategiske beslutninger om personvern i WSI treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, Data Protection Officer (DPO).

bottom of page