top of page

Hvorfor lykkes noen?

Eller - hvorfor er ikke et godt produkt/tjeneste nok?

Viste du at noen av de beste produktene som har vært laget, aldri ble kommersielle suksesser? Mens selskap som Microsoft har blitt søkkrike uten å være best?

Veldig forenklet, så er vår erfaring er at bunnlinjen til et selskap er mer avhengig av hvor dyktig man er på markedsføring og salg, enn for eksempel produktutvikling. 

Hvorfor outsource salg?

Salg/markedsføring anno 2023, er svært avhengig av kompetanse. Vi har derfor kun senior selgere og markedsførere tilknyttet oss. I tillegg har vi lang erfaring med å selge produkter/tjenester fra tilsvarende bransjer som din. Vi er også oppdatert på den ekstreme kompetansen som trengs, for å navigere i den jungelen av alternative måter å selge på i 2023. Samtidig innehar vi den kompetansen man kun får ved å ha vært i hundrevis av salgsmøter og gjennomført tusenvis av telefonsalgs-samtaler.​

Høyere kompetanse gjør at man bruker pengene riktigere. Støttet opp av moderne teknologi, gjør at vi får flere av de potensielle kundene deres til å bli kunder.

Hva vi leverer

 

Vi tar vanligvis ansvaret for å finne potensielle kunder, kontakte dem, gjennomføre salget til dem og følge dem opp med mersalg i ettertid. Dette gjør vi gjennom telefonsalg, epostkampanjer og markedsføring på sosiale medier/søkemotorer.

Vår påstand er dermed at vi skal kunne løse dine oppgaver på en mer profesjonell måte, til en lavere pris enn hva et dere eller konkurrentene våre kan klare. Vi er så sikkre på dette at vi ikke opererer med oppsigelsestid. Vi vil kun ha kunder som tjener på å bruke oss.

bottom of page